Onvoldoende vitamine B12 geeft een slecht werkend geheugen bij oudere mensen die verhoogd risico lopen op de ziekte van Alzheimer. Die conclusie volgt uit een langlopend Zweeds onderzoek, dat als eerste heeft onderzocht hoe de relatie tussen voeding en genen de intellectuele vaardigheden op hoge leeftijd kan beïnvloeden.

De onderzoekers ontdekten dus dat bij mensen die ouder zijn dan 75 jaar en genetisch gezien meer kans hebben op Alzheimer een laag gehalte aan B12 samengaat met een slechtere prestatie op geheuegentests.

Het onderzoek werd o.m. gedaan onder leiding van David Bunce van de Universiteit van London.

167 gezonde ouderen met een gemiddelde leeftijd van 83 jaar vormden de groep proefpersonen. Bij pakweg de helft bleek het gehalte aan vitamine B12 in het bloed laag. Bij iedereen werden meerdere aspecten of meerdere soorten van het korte-termijn-geheugen getest.

“Mensen met genetische gevoeligheid voor Alzheimer, die de genetische factor in zich hebben, kunnen met supplementatie een relatief goedkope maatregel treffen die preventief zou kunnen werken” stellen de auteurs van het artikel dat gepubliceerd is in Neuropsychology vol 18, no 2, april 2004.