Verhoogd bloedsuikergehalte bij mensen die type 2 suikerziekte hebben is gelieerd aan beperkingen in het cognitief functioneren. Dat komt naar voren uit een onderzoek dat verschenen is in Diabetes Care.

Het onderzoek waarover het gaat is een langlopend Amerikaans onderzoek dat onder andere naar de hart- en vaatziekten kijkt die deze vorm van diabetes kan opleveren. Nu laten data zien dat een verhoogd niveau van hemoglobine A1C levels (een maat voor bloedsuikergehalte) samengaat met significant lager scoren op drie cognitieve taken, die iets zeggen over het geheugen, snelheid van informatieverwerking en de vaardigheid om twee taken tegelijkertijd uit te voeren. Ook eerdere onderzoeken wezen in die richting: mensen met type 2 suikerziekte hebben een verhoogde kans op dementie.
Nog onduidelijk is of dat verhoogd bloedsuiker leidt tot cognitieve achteruitgang of dat het verband andersom werkt: misschien veroorzaakt vermindering in mentale vermogens de stoornis in regulering van het bloedsuiker. Dat verband wordt in vervolgonderzoek onder de loep genomen. Hoe dan ook: voorkomen en remediëren van de verminderde gevoeiligheid voor insuline is aan te raden.

(Diabetes Care, jan. 2009)