Werknemers die zich gesteund voelen door het management hebben een veel lagere bloeddruk tijdens werkuren, ook tijdens de meest stressvolle perioden.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 70 New Yorkse verkeersagenten die vaak te maken krijgen met negatieve interacties met verkeerd parkerende autobestuurders.

Aan deze verkeerspolitie-agenten werd een apparaatje vastgemaakt dat elke 15 minuten de bloeddruk opnam. Tijdens deze meting noteerde de politieagent wat hij of zij op dat moment aan het doen was. Ze hadden ook vragenlijsten ingevuld die ingingen op de mate van sociale steun van collega’s en de staf. Hoe meer sociale steun, hoe lager de bloeddruk, dus hoe minder belasting van het hart- en vaatsysteem.

Sociale steun buffert het effect van veel stress.

(Psychosomatic Medicine)