Langdurig verhoogde stress tijdens de zwangerschap is ongunstig voor de cognitieve mogelijkheden van het kindje. Dat zeggen wetenschappers van het Imperial College in Londen.

Uit hun gegevens komt naar voren dat het IQ van kinderen van gestreste moeders gemiddeld tien punten lager ligt dan dat van hun leeftijdgenoten. Dit verklaren zij vanuit het feit dat langdurige stress leidt tot verhoogde uitstoot van cortisol. Via de bloedbaan van de de moeder zou dit stresshormoon de hersenen van de foetus bereiken en dat zou niet gunstig zijn. De onderzoekers opperen dat cortisol leidt tot aantasting van cognitieve functies die bepalend zijn voor de toekomstige sociale vaardigheden, taalvaardigheden en geheugenfunctie. Er zijn trouwens ook andere verklaringen mogelijk voor het gevonden verschil in IQ-scores. Immers, ook omgevingsfactoren kunnen een effect gehad hebben op de mentale leeftijd van het kindje. Die zouden wel eens ongunstiger geweest kunnen zijn bij de gestreste vrouwen.
De onderzoekers gaan nu zo ver dat zij stellen dat 15% van de ADHD-diagnoses volgens hen toe te schrijven zijn aan stress tijdens de zwangerschapsperiode.
Gisteren zijn de resultaten van dit onderzoek naar buiten gekomen en besproken bij een conferentie van psychiaters. De officiële publicatie moet nog volgen. Via o.m. het ANP zijn de resultaten nu al in de Nederlandse pers terechtgekomen.