Bij mensen die veel last hebben van stress op het werk, zijn er vaker factoren aanwezig, die de kans op hartproblemen verhogen, zo blijkt uit onderzoek.Er is in het onderzoek gekeken naar de relatie tussen werkstress, grip op het werk, en sociale ondersteuning en aanwijzingen voor een verhoogd risico op hartproblemen bij een groep van 892 mannelijke werknemers. Alle deelnemers vulden een vragenlijst in en ondergingen een bloedtest.Uit de resultaten blijkt dat er bij de personen die aangaven minder grip op hun werk te hebben, vaker sprake was van factoren die een verhoogd risico op hartproblemen, zoals een hartaanval, met zich meebrengen, onafhankelijk van leeftijd, opleiding, beroep, rookgedrag en alcoholconsumptie. Het hebben van een sterk sociaal netwerk blijkt de negatieve effecten van stress op het werk enigszins te doen verminderen. (Journal of Occupational and Environmental Medicine, september 2005)