Overspannenheid of burnout door werkstress is geen uitzondering. Het is zeker geen aanstellerij. Het is wel te voorkomen! Daarvoor is deze site bedoeld.

De informatie laat u uw werkstress herkennen, vertelt u iets over de oorzaken en bevat tips om uw werkstressklachten aan te pakken.

‘De eerste stap op weg naar werken zonder stressklachten is uw eigen klachten serieus nemen. Het zijn in feite alarmsignalen. Uw lichaam luidt de noodklok, met als doel dat u zichzelf een halt toeroept. Luister ernaar en erken dat u blijkbaar meer moet dan u aankunt! En stop met ‘met mij gaat het prima’ te zeggen’.De intro van deze website is op zich al een ontspanningsoefening.Je innerlijke rust opzoeken blijkt steeds meer onderwerp van onderzoek te worden. En het onderzoek levert positieve resultaten op bij stress, angst, chronische pijn en andere problemen.


Mediteren is de manier om stress te verminderen. Het is niet alleen een techniek die je even tussendoor toepast. Het is vooral een leefstijl, een houding. Het is een andere manier van omgaan met onze alledaagse ervaringen (emoties, gebeurtenissen, stress). Meditatie leert mensen om los te laten. Veel emotionele en dus ook lichamelijke stress is het gevolg van teveel willen/eisen van wat we nog niet hebben. Meditatie haalt je naar het ‘hier en nu’ en leert je de ervaringen zonder oordeel waar te nemen.Adoptiekinderen vaker onaangepast

NRC: ‘Adoptiekinderen uit vooral Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen die in westerse landen opgroeien, hebben als jongvolwassene een grote kans op psychiatrische problemen en sociaal onaangepast gedrag. Ze hebben driemaal zo vaak een psychiatrische ziekte en plegen driemaal zo vaak zelfmoord als hun generatiegenoten die niet zijn geadopteerd. Ze hebben ook een vijfmaal zo grote kans om drugsverslaafd te raken en begaan anderhalf keer zo vaak een misdrijf’.

Wetenschappers zijn voorzichtig in het aanwijzen van 1 oorzaak van gedrag. Zij weten dat psychiatrische stoornissen meerdere oorzaken tegelijk hebben. Maar veel kinderen komen later emotioneel in de problemen vanwege het gebrekkige basisvertrouwen in mensen en het missen van de bloedband.Biologie als basis van gedrag is hot news. Dat blijkt ook weer uit dit artikel in Trouw. ‘Kinderen die zijn mishandeld hebben een grotere kans om later asociaal gedrag te vertonen als ze gebrek hebben aan een specifiek ‘schoonmaakmiddel’ in de hersenen’.

Alhoewel een eenvoudige verklaring het meest tot de verbeelding spreekt (enzymen veroorzaken a-sociaal gedrag) is de werkelijkheid weer een stuk ingewikkelder.Er blijkt nu ook een direct biologisch kanaal naar onze emotionele hersenen te bestaan.

NRC: ‘De mens blijkt te beschikken over een apart zenuwsysteem om zachte aanrakingen te voelen. Deze aanrakingen worden als ‘prettig’ ervaren. Het gaat om relatief langzaam geleidende zenuwen die reageren op aanraking van behaarde huid (dus bijvoorbeeld niet de handpalm). De zenuwen blijken verbonden met het limbische, emotionele systeem in de hersenen. De ontdekking is deze week gepubliceerd door Zweedse en Canadese neurologen in Nature Neuroscience’.

Van knuffelen en strelen weten we natuurlijk dat we er rustig van worden. Maar dat dit via een ‘teder’ zenuwstelsel verloopt is nieuwe informatie.