Niemand houdt ervan om gestresst te raken, maar sommige soorten stress zouden weleens goed voor je gezondheid kunnen zijn. Dat blijkt uit onderzoek dat eind oktober gepubliceerd werd in het vakblad Psychophysiology.

Er moet ten eerste onderscheid gemaakt worden tussen passieve en actieve stress. Passieve stress krijg je als je naar een enge film kijkt. Actieve stress is wat je voelt als je moet proberen om een deadline te halen. Volgens het onderzoek stimuleert actieve stress je immuunsysteem, waardoor de afweer tegen infecties vergroot wordt.Dit is onderzocht door 30 vrijwilligers in de verschillende soorten stressvolle situaties te plaatsen. In de actieve stress-groep werd aan hen gevraagd om allerlei informatie te onthouden en daarna een test te maken. In de gebeurtenis die alleen passieve stress gaf, moesten de proefpersonen naar een video kijken over gruwelijke chirurgische ingrepen. Tijdens het onderzoek werden van iedere persoon speekselmonsters bekeken. Dit was om na te gaan of er bepaalde eiwitten in voorkwamen die de organen beschermen tegen het indringen van bacteriën en virussen. Het totaal aan deze eiwitten in het speeksel bleek bij de actief gestresste groep toe te nemen, maar nam af bij de groep die met passieve stress te maken kreeg. De afweer van de actief gestresste groep werd dus beter.Stress is dus niet het grote, slechte gevaar waar iedereen aan denkt. Het tegenovergestelde is waar: de meeste acute stressbronnen helpen je afweer tegen ziektekiemen. Pas als de stress ongebruikelijk lang duurt of zich steeds herhaalt, vormt deze een mogelijk gevaar voor de gezondheid.

Uitzondering daarop is de reactie van het lichaam op acute stressfactoren waarop je géén invloed kunt uitoefenen, maar alleen passief moet verdragen. Die soort stressfactoren onderdrukken sommige aspecten van de immuniteit.Een en ander betekent dat je niet perse stress hoeft te verminderen. We kunnen je zelfs aanraden om bepaalde stress op te zoeken voor de ‘kick’ èn voor het stimuleren van je immuunsysteem en daarmee de hele gezondheid.

Overigens zijn veel stressvolle gebeurtenissen gewoonweg niet te vermijden. Iedereen krijgt daarmee te maken. Het is je eigen gezichtspunt dat er bepalend voor is of de stress een negatieve of positieve uitwerking op je lichaam krijgt.

(Bron: Psychophysiology October 2001;38:836-846).