Wie vitaal en energiek wil blijven moet ervoor zorgen dat perioden van stress worden afgewisseld met perioden van rust. Het is als met autorijden. Om alert te blijven, wordt automobilisten twee uur rijden, een kwartier rust geadviseerd.

Dat is ook in het gewone leven een goed streven, want door op gezette tijden rust te nemen voorkom je dat de spanning zich opbouwt en zorg je dat je helder en fit blijft.Stress ontstaat niet alleen wanneer wij te véél prikkels meemaken. Stress kan òòk ontstaan wanneer er te weinig prikkels zijn of wanneer deze prikkels te eenzijdig zijn.

We kunnen dat al herkennen als we bekijken wat ons brein begint te doen wanneer wij het helemaal afsluiten voor prikkels van buitenaf. Mensen zich gedurende langere tijd hebben laten opsluiten in een tank waarin geen licht en geen geluid door kan dringen die gaan op een gegeven moment toch lichtpatronen zien, zij gaan soms geluiden of zelfs muziek en/of stemmen horen. Blijkbaar verdedigt ons brein zich tegen de stilte door zelf een invulling te maken.

Je zou kunnen zeggen dat wij als mensen een zekere ‘prikkelhonger’ (of misschien soms meer ‘informatiehonger’) hebben. Als wij in ons leven onvoldoende geprikkeld worden, of dus te eenzijdig geprikkeld worden, dan wordt deze prikkelhonger onvoldoende ‘gevoed’. Er ontstaat gespannenheid en onrust. Prikkelarmoede of een gebrek aan uitdagingen zorgt voor stress.

Daarbij geldt natuurlijk hetzelfde als voor een overdaad aan prikkels. Voor de één is een spannend leven met allerhande actie en kink en veel werk een uitdaging. De volgende heeft echt spanning genoeg door een leven met vier dagen werk en de avonden op de bank… Mensen verschillen.