In de Verenigde Staten zijn mensen met psychiatrische problematiek en aan nicotine verslaafden verantwoordelijk voor 70% van de sigarettenverkoop. Hoewel bij maar 7% van de Amerikaanse populatie een psychiatrische stoornis is vastgesteld, consumeert deze subgroep 34 procent van alle sigaretten.

Deze data, die waarschijnlijk in grote lijnen ook opgaan voor Nederland, komen naar voren uit onderzoek door het nationale instituut voor alcoholmisbruik en alcoholisme, dat gevestigd is in Maryland. Hiervoor werden bijna 41.000 volwassenen werden geïnterviewd, van wie één op de vier bleek te roken.

Resultaten van het onderzoek geven aan hoe belangrijk het is om bij pogingen om te stoppen met roken ook iets te doen aan de daarmee samengaande en onderliggende psychische of psychiatrische problematiek. Antirookcampagnes zouden zich meer moeten richten op deze kwetsbare subgroep, aldus de onderzoekers.

Stivoro voert in samenwerking met het Trimbos-instituut en de Universiteit van Amsterdam inmiddels onderzoek uit naar een andere stopmethode, die speciaal is gericht op mensen met depressieve klachten (stemmingsstoornis). Deelnemers die mee doen aan het onderzoek krijgen de nieuwe stopmethode of de gangbare stopmethode. Beide methodes bestaan uit telefonische ondersteuning door een coach van Stivoro bij het stoppen met roken [Link].

(Archives of General Psychiatry 2004; 61: 1107‚1115)