Een verlaging van de socio-economische status heeft meer invloed op de algehele gezondheid van mannen dan van vrouwen.Vrouwen blijken twee keer zoveel kans te hebben ooit in hun carrière een stap terug te moeten doen op de maatschappelijke ladder dan mannen. Toch blijkt uit onderzoek dat vrouwen in die situatie minder problemen ervaren met hun psychisch welzijn.Het onderzoek richtte zich op 503 deelnemers geboren in 1947, die allen een gezondheidsvragenlijst invulden. Deze vragenlijst bevatte 28 items met onder andere betrekking op stress, angst, gemoedstoestand en zelfmoordgedachten. Uit de resultaten bleken mannen die tijdens hun carrière ooit een stap terug hebben moeten doen vier keer zoveel kans te hebben op depressieve gevoelens op de leeftijd van 50 jaar dan mannen van dezelfde leeftijd waarvan de sociale status juist verhoogd was. Bij vrouwen had de eventuele verandering in status (hoger dan wel lager) geen effect op hun psychisch welzijn.De onderzoekers waarschuwen er echter wel voor deze resultaten niet te snel te generaliseren naar andere populaties. Zo zouden deze bevindingen wellicht verklaard kunnen worden door de toen (prominenter) aanwezige tendens dat mannen kostwinners waren, waarbij mannen een groot deel van hun zelfvertrouwen haalden uit hun carrière. Vrouwen haalden daarentegen vaak ook voldoening uit sociale bezigheden naast hun werk, zoals hun kinderen en vriendschappen. Bij latere generaties zullen misschien andere resultaten gevonden worden. Daarnaast noemen de onderzoekers als mogelijke verklaring dat vrouwen wellicht emotioneel standvastiger zijn in dit soort situaties. (Journal of Epidemiology and Community Health, oktober 2005)