EŽn op de tien Nederlanders heeft te maken met een vorm van sociale uitsluiting. Dit blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onder 860 huishoudens. Zo heeft 10 procent van de volwassenen slechts een beperkt informeel sociaal netwerk en heeft 10 procent voortdurend financi‘le zorgen.

Bij de belangrijkste risicogroepen liggen deze percentages aanzienlijk hoger, namelijk op 30 procent of meer. Deze groepen zijn: alleenstaande ouders, uitkeringsontvangers, mensen die werkloos zijn geweest, niet-westerse allochtonen en mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen.

Daarnaast blijkt sociale uitsluiting vooral samen te hangen met een slechte gezondheid en op de tweede plaats met een laag inkomen. Een combinatie van risicofactoren leidt tot een hogere mate van sociale uitsluiting. (SCP)