Over het algemeen is het gezond om emoties te uiten in plaats van ze op te kroppen. Dat komt je relatie alleen maar ten goede. Maar er zijn uitzonderingen: sociaal angstige mensen kunnen beter hun negatieve emotie, zoals boosheid en agressie, beheersen.

Het uiten van emoties tegen je partner pakt namelijk niet altijd positief uit. Het effect is afhankelijk van de hoeveelheid sociale angst waarmee men kampt. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Bij de gemiddelde mens met weinig sociale angst neemt de kwaliteit van de relatie toe als negatieve emoties openlijk worden geuit. Echter, bij mensen met een hoge mate van sociale angst wordt de relatie beter naarmate er minder negatieve emoties getoond worden.

(Journal of Anxiety Disorders, april 2007)