Het is direct aan de deskundigen gevraagd: mensen die zeggen dat ze een gelukkig leven hebben op hoge leeftijd.

In onderzoek door de sectie gerontologie van de Universiteit van Leiden zijn bijna 600 mannen en vrouwen van 85 jaar en ouder geïnterviewd. Ze bleken allemaal in zekere zin te maken te hebben met mentale achteruitgang en gezondheidsproblemen. Slechts 10% van deze mensen, 58 mensen, beschreven zichzelf als “tevreden met hun leven”.

Deze gelukkige mensen blijken zich op een aantal punten te onderscheiden van de overigen. Ten eerste hebben ze veel regelmatige sociale contacten. Toen ze jonger waren, hadden ze veel energie gestoken in het onderhouden van goede relaties met vrienden en familie. Deze investeringen blijken later lonend om depressieve gevoelens te voorkomen en vitaal te blijven.Drie adviezen van de groep gelukkige ouderen: (samengevat)

“Ga door met het gezellig omgaan met andere mensen”. De relaties die je opbouwt helpen je voorkomen dat je geïsoleerd of depressief raakt in de toekomst. Sociale contacten blijken ook op hogere leeftijd het zelfvertrouwen te bepalen.

“Zorg ervoor dat angst en depressie je niet het gevoel geven dat je gevangen zit in je hoge leeftijd”. Veel mensen blijken mentale achteruitgang te vrezen, omdat ze denken dat dit hun persoonlijkheid verandert.

“Richt je aandacht op wat je nog kan doen, en op wat je nog hebt”. Cruciaal voor de geïnterviewden gelukkige ouderen is dat ze zich richten op behaalde winsten in plaats van verlies, op de mogelijkheden om zich aan omstandigheden aan te passen en zegeningen te waarderen (zoals sociale contacten).

(Archives of Internal Medicin, Web MD)