Mannen, die geen goede relatie hebben met hun broer(s) en/of zus(sen), hebben meer kans op depressiviteit op latere leeftijd. Dit blijkt uit een longitudinaal onderzoek.

Voor het onderzoek zijn 229 mannen vanaf hun tienerjaren tot hun 50ste jaar gevolgd. Mannen, die in hun tienerjaren met geen enkele broer of zus een hechte band hadden, blijken op hun vijftigste vaker depressief te zijn dan mannen die met tenminste één broer of zus een goede relatie hadden. Deze samenhang blijkt niet te worden beïnvloed door de ouder-kindrelatie.

Het is nog onduidelijk hoe deze relatie zich precies ontwikkelt. Een slechte band met broers en zussen kan een negatieve invloed hebben op de mentale gezondheid. Het is echter ook goed mogelijk dat deze slechte relatie één van de eerste signalen van een depressie is. Daarnaast wordt uit het onderzoek niet duidelijk of deze bevinding ook voor vrouwen geldt. Verder onderzoek naar de invloed van relaties tussen broers en zussen op latere depressiviteit is dan ook van belang. (American Journal of Psychiatry, juni 2007)