Slaperigheid en onoplettendheid kunnen het gevolg zijn van hardnekkige slaapproblemen bij kinderen, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. Dat zijn precies dezelfde kenmerken die gezien worden bij kinderen met ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit en impulsiviteit). Daardoor is het niet verwonderlijk dat sommige kinderen onterecht de diagnose ADHD krijgen, terwijl er een slaapprobleem speelt.

Het onderzoek omvatte ruim 3.000 vijfjarige kinderen, van wie de ouders vragenlijsten invulende over hun slaapgedrag en de aanwezigheid van aandachts- en gedragsproblemen. 19% van de ouders rapporteerde overbeweeglijk gedrag en 18% aandachtsproblematiek. Agressief gedrag werd iets minder vaak naar voren gebracht (12%).

Hieruit bleek dat kinderen met ademhalingsproblemen hadden als gevolg van slaapproblemen overdag vaak allerlei tekenen van slaperigheid lieten zien, waaronder ook problemen met opletten en doorwerken. Men berekende dat kinderen met slaapproblemen een tweemaal zo grote kans hebben om te voldoen aan de kenmerken van ADHD.

De onderzoekers vinden het belangrijk dat kinderen met overbeweeglijk gedrag en onoplettendheid ook worden gescreend op aanwezigheid van eventuele slaapproblematiek. Dat probleem zou dan al getackeld moeten worden, voordat de kinderen naar de basisschool gaan.

(Pediatrics, oktober 2003)