Acht uur slaap wordt als normaal beschouwd, maar deze norm is slechts van toepassing op tweederde deel van de Nederlandse bevolking. Dat betekent niet dat het overige derde deel lijdt aan slaapstoornissen. Eén op de vijf gezonde en niet aan slaapstoornissen lijdende volwassenen slaapt minder dan zes uur per nacht. Tegenover deze kortslapers staan de langslapers: één op de tien slaapt negen uur of meer.