De dromen die we ‘s nachts hebben lijken gevuld met volledige onzin. Toch is slaap voor de hersenen de tijd om zin te geven aan veel van de informatie die ze overdag moeten opnemen. Dat blijkt uit onderzoek door de Harvard Medical School dat gepubliceerd werd in Science.Overdag nemen de hersenen veel meer informatie op dan ze kunnen verwerken. Een deel van die verwerking vindt tijdens de slaap plaats.

Voor eenvoudige inprentingstaken is het niet nodig om er ‘een nachtje over te slapen’. Maar de fase van slaap waarin je droomt (REM-slaap) is wel onmisbaar voor wat we ‘procedureel leren’ noemen. Het gaat daarbij om het leren hoe je dingen moet doen, zoals het leren bespelen van een muziekinstrument. Een musicus kan er moeite mee hebben om een bepaald muziekstuk onder de knie te krijgen, maar kan dan na een nachtje verkwikkende slaap de melodie de volgende ochtend vertolken.

Slaap is ook betrokken bij het nemen van besluiten. Het is goed om een nachtje erover te slapen als je bijv. een nieuwe baan wordt aangeboden die met zich meebrengt dat je moet verhuizen naar een andere provincie. De feiten heb je wel, maar een en ander moet geordend en geïntegreerd worden. Dat vindt plaats tijdens de REM-fase van slaap. De onderzoekers denken nu ook dat dromen ervoor nodig zijn om bepaalde herinneringen uit het recente of verre verleden te wissen.

(Bronnen: Reuters health, Science)