Drie genomineerden voor de scriptieprijs online hulp 2008 zijn bekend. Het gaat om scripties over online opvoedingsondersteuning, suïcidepreventie via internet en een online behandeling voor seksueel getraumatiseerde jongeren.

De jury onder leiding van Lodewijk de Waal (Humanitas) maakt de winnaar bekend op 14 oktober. Met de scriptieprijs stimuleert stichting e-hulp.nl dat kennis over online hulpverlening verder verspreid wordt. De scriptie over online opvoedingsondersteuning onderzoekt de redenen van ouders om opvoedingssites te bezoeken, hun voorkeuren daarbij en de beoordeling van dit soort websites. De scriptie over suïcidepreventie via internet beschrijft de kwaliteit van online suïcidepreventie. De derde genomineerde scriptie
gaat over de aanmeld-, screenings- en behandelfase van een geprotocolleerde behandeling van seksueel
getraumatiseerde adolescenten
via internet.
De drie genomineerde scripties en de acht andere ingezonden scripties zijn te bekijken via de website van e-hulp.nl.