Britse wetenschappers van de Universiteiten van Newcastle en Northumbria beweren dat salie een gunstige werking heeft op het geheugen.

In een placebogecontroleerd, dubbelblind onderzoek werden 44 gezonde jongeren tussen de 18 en 37 jaar getest op hun kort en lange-termijn-geheugen. De jongeren werden gesplitst in twee groepen. De twintig deelnemers uit groep één kregen een capsule met 0,050, 0,100 of 0,150 ml olie van de plant Salvia lavandulaefolia (Spaanse salie) of een placebo. De 24 deelnemers uit groep twee kregen een capsule met 0,025 of 0,050 ml salieolie of een placebo. Na één uur, tweeëneenhalf uur, vier en zes uur na inname van de capsule werden nogmaals de geheugentesten afgenomen. In beide groepen bleek dat degenen die de capsule met 0,050 ml hadden genomen, het beste presteerden op de korte termijngeheugentest. Voor het lange-termijngeheugen werd geen beter resultaat gezien.

Al eerder werd geopperd dat salie kan worden ingezet ter behandeling van de ziekte van Alzheimer. Bij mensen met deze ziekte zou er een tekort zijn aan de neurotransmitter acetylcholine. Het enzym acetylcholinesterase breekt acetylcholine af. Salie remt het enzym, zodat minder acetylcholine wordt afgebroken en beschikbaar blijft. De Britse onderzoekers vervolgen nu het onderzoek naar het effect van salie onder Alzheimerpatiënten.

(Fit met voeding, nr 8. 11e jaargang)