Veel mensen denken dat RSI-klachten het gevolg zijn van psychische probelmatiek. Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van de UVA weerlegt dat.Mensen met RSI-klachten hebben niet vaker psychische problemen dan de gemiddelde Nederlander. Depressies en burn-out komen niet vaker voor onder RSI-patiënten dan bij gezonde werknemers.

RSI staat voor Repetitive Strain Injury en is een overkoepelende term voor aandoeningen aan de nek, schouder, arm en hand. De aandoening ontstaat door een statische werkhouding en repeterende bewegingen.