Familieleden van patiënten die op sterven liggen kunnen baat hebben aan veel bijeenkomsten voor overleg en meer tijd om met familieleden te praten. Dit helpt hun om beter om te gaan met hun verdrietige gevoelens. Ook een brochure over rouwverwerking kan helpen.

rouw.jpg

Deze adviezen volgen uit een gecontroleerd onderzoek van Franse wetenschappers. Zij baseren de adviezen op hun onderzoek bij 108 familieleden van 126 patiënten die op op sterven lagen. 56 familieleden werden in de interventiegroep ingedeeld, 52 in de controlegroep.
Het effect van de de bijeenkomsten (= interventie) werd bepaald aan de hand van een telefonisch interview, dat 90 dagen na het overlijden van de patiënt plaatsvond.

Toen bleken de 56 deelnemers in de interventiegroep duidelijk lager te scoren op een schaal, de Impact of Event Scale. Ze hadden beduidend minder last van de kenmerken die horen bij de posttraumatische stress-stoornis. Ten slotte scoorde de behandelde groep ook lager op een schaal voor meten van angst en depressieve gevoelens.
Het zijn misschien kleine dingen, maar een luisterend oor en steun kunnen dus waardevol zijn voor wie te maken krijgt met het overlijden van een dierbaar famielid.

(NEJM, februari 2007, volume 356:469-478)