Zwangere vrouwen die roken hebben meer kans een kindje met ADHD te krijgen.Onderzoekers hebben gegevens over het rookgedrag van moeders van bijna 4000 Deense kinderen met dan wel zonder ADHD geanalyseerd. Uit de resultaten blijkt dat 59% van de moeders van kinderen met ADHD rookte tijdens haar zwangerschap. Bij de moeders van kinderen zonder ADHD ligt dit percentage op 35%.Ook nadat er gecontroleerd is op eventuele andere risicofactoren, zoals een laag geboortegewicht, een te vroege geboorte of een bijkomende stoornis, blijkt roken tijdens de zwangerschap de kans op ADHD bij het kind te verhogen.Volgens onderzoekster K. Markussen Linnet mogen er echter geen overhaaste conclusies getrokken worden. Zo was niet bekend of er bij de moeders al dan niet sprake was van ADHD. Vrouwen met ADHD zijn wellicht eerder geneigd te roken dan vrouwen zonder ADHD. De invloed van genetische aanleg zou in dit geval dan ook niet zonder meer mogen worden uitgesloten.

Toch toont dit onderzoek wederom het belang aan om als zwangere vrouw te stoppen met roken. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen in welke mate roken tijdens de zwangerschap een risicofactor is voor ADHD en welke rol genen en omgevingsfactoren hierbij spelen. (Pediatrics, augustus 2005)