Roken tijdens de zwangerschap heeft gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen en kan bijdragen aan emotionele problemen bij jonge kinderen. Dit concludeert Hanan El Marroun in een artikel in het tijdschrift Neuropsychopharmacology.

kindjeDr. El Marroun – die verbonden is aan de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC – en haar collega’s bestudeerden hersenscans van zes- tot achtjarige kinderen die tijdens de zwangerschap waren blootgesteld aan roken.
Kinderen van wie de moeders tijdens de zwangerschap doorrookten, hadden kleinere hersenvolumes. Zowel de grijze als witte stof in de hersenen bleek verminderd.
De kinderen vertoonden meer emotionele problemen, zoals depressieve verschijnselen en angst.

Als moeders vroeg in de zwangerschap stoppen met roken, zijn er geen verschillen te zien in hersenstructuren of gedrags- en emotionele problemen ten opzichte van kinderen van wiw de moeder nooit gerookt heeft.
Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat hersengroei reeds in de baarmoeder verminderd was wanneer moeders in meerdere trimesters rookten.

(Bronnen:Erasmus MC, 8 oktober 2013, foto Rain0975)