Roken versnelt de cognitieve functie bij ouderen. Dat is de conclusie van een grootschalig internationaal bevolkingsonderzoek, waaraan het Erasmus MC deelneemt. De cognitieve functie neemt bij ouderen over het algemeen heel geleidelijk af. Bij rokers is deze afname significant hoger dan bij niet rokers.

Het onderzoek betreft een studie onder ruim 9.000 mannen en vrouwen van 65 jaar en ouder. De cognitieve functie kan worden gemeten met de Mini-Mental State Examination (MMSE), een serie vragen en testen. Een score van 30 is de maximum score, terwijl een score van 24 of minder kan duiden op een vroeg stadium van dementie.

Er blijkt ook een relatie te bestaan met het aantal jaren en de dagelijkse hoeveelheid die iemand heeft gerookt. Naarmate deze ‘pack-year’ hoeveelheid hoger was, bleek ook de daling in cognitieve functie hoger.

Een mogelijke verklaring is dat roken onder andere arteriosclerose (aderverkalking) en hypertensie (hoge bloeddruk) veroorzaakt, wat de kans op een beroerte verhoogt. Waarschijnlijk treden er bij rokers ook meer onopgemerkte, kleine beroertes op (‘stille’ infarcten). Om dit te kunnen bevestigen is meer onderzoek nodig.

(Persbericht Erasmus MC, 8 april 2004)