Vrouwen met anorexia of boulimia werden in een onderzoek gevraagd om hun gedrag tijdens kindertijd te beschrijven. Onderzoekers probeerden daarmee de persoonlijkheidskenmerken op het spoor te komen die samenhangen met het ontstaan van eetstoornissen en dat lukte.

In vergelijking met andere vrouwen hebben vrouwen die aan een eetstoornis leiden (ook) in de kindertijd een obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstructuur. Volgens de DSM-IV (psychiatrische classificatie) is dit: een diepgaand patroon van preoccupatie met ordelijkheid, perfectionisme, beheersing van psychische en intermenselijke processen, ten koste van soepelheid, openheid en effici├źntie, beginnend in vroege volwassenheid en tot uiting komend in diverse situaties.

(Am. Journal of Psychiatry )