Psychotherapie over de telefoon kan een waardevolle aanvulling zijn op antidepressiva bij het verminderen van symptomen bij depressie.

Dit is de conclusie van een Amerikaans onderzoek. Hierbij werden 600 mensen willekeurig verdeeld over drie groepen. Allen waren net gestart met antidepressiva.De eerste groep kreeg uitsluitend medicatie (antidepressivum). Groep twee kreeg evenals de eerste groep medicatie. Daarnaast werd er met hen drie maal telefonisch contact opgenomen, waarbij ge•nformeerd werd naar het innemen van de medicijnen en de eventuele bijwerkingen. De derde groep ontving naast de medicatie en het telefonisch contact zoals dit bij groep twee plaatsvond, psychotherapie via de telefoon.

Deze psychotherapie bestond uit 8 sessies cognitieve gedragstherapie. Iedere sessie duurde 30 tot 40 minuten.Uit groep drie (de groep die psychotherapie kreeg) gaf 80% van de mensen aan dat hun symptomen sterk waren verminderd na een periode van 6 maanden, tegen 55% van de mensen uit groep ŽŽn en 66% van diegenen uit groep twee.

Daarnaast zei 59% uit groep drie erg tevreden te zijn met de behandeling. Dit percentage was 29% in de eerste en 47% in de tweede groep.Hierbij wordt benadrukt dat niet verwacht wordt dat telefonische psychotherapie beter is dan traditionele psychotherapie. Dr. G. Simon, betrokken bij het onderzoek, zegt dat traditionele psychotherapie waarschijnlijk zelfs effectiever is dan telefonische psychotherapie. Dit onderzoek laat echter wel zien dat persoonlijk contact, eventueel telefonisch, een belangrijke bijdrage levert aan de behandeling van depressie. (HealthDay)