coverDe laatste 20 jaar is de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen sterk gestegen. Dat blijkt uit de gegevens van Zweeds onderzoek, waaruit ook naar voren komt dat de leeftijd van de moeder van invloed is op de geestelijke gezondheid van het kind.Een groep van 29.212 Zweedse kinderen, die als eerste kind geboren werden tussen 1973 en 1979, werden meerdere malen onderzocht tot 1987-2002. Uit de analyse blijkt dat kinderen van tienermoeders meer kans lopen om te overlijden door een suïcide, om opgenomen te worden in een ziekenhuis na een poging tot suïcide en om afhankelijk te zijn van alcohol en/of drugs. Kinderen van oudere moeders (>34 jaar) hadden meer kans op het ontwikkelen van schizofrenie.

(Psychological Medicine, februari 2006)