Niet alleen moeders, maar ook vaders kunnen na de geboorte van hun kind een postnatale depressie ontwikkelen. Uit onderzoek van de Universiteit van Oxford blijken kinderen, waarvan de vader een postnatale depressie had, meer kans te hebben op emotionele en gedragsproblemen.

Het is al langer bekend dat het hebben van een (postnataal) depressieve moeder invloed kan hebben op de kwaliteit van de verzorging van de baby. Dit kan leiden tot problemen in de sociale, gedrags-, cognitieve en fysieke ontwikkeling van het kind. Er is echter minder bekend over de invloed van een postnatale depressie bij de vader op de ontwikkeling van kinderen.

In het eerdergenoemde onderzoek van de Universiteit van Oxford is data gebruikt van 13.300 moeders en 12.800 vaders. Acht weken na de geboorte van hun zoon of dochter werden zij onderzocht op depressie. De vaders werden 21 maanden na de geboorte wederom getest. Daarnaast is gekeken naar de emotionele- en gedragsontwikkeling van de kinderen op de leeftijd van drieëneenhalf jaar.

Er blijkt een verband te bestaan tussen postnatale depressie bij vaders en emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen, met name bij jongens. Dit verband blijft bestaan wanneer gecontroleerd wordt voor postnatale depressie bij de moeder en depressie bij de vader na afloop van de postnatale periode.

‘Het potentiële risico van een postnataal depressieve vader op de ontwikkeling van het kind, benadrukt het belang om ook aandacht te hebben voor mogelijke depressie bij vaders’, zo luidt de conclusie van de onderzoekers. (Healthday)