Of het nou gaat over het aangaan van een (nieuwe) relatie of zoeken op de arbeidsmarkt, het hebben van positieve verwachtingen geeft meestal succes. Fantasieën komen echter zelden uit. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek.

Dat blijkt uit vier onderzoeken die ingingen op fantasieën en verwachtingen van studenten en van patiënten (die herstelden van een operatie).

En telkens bleek daaruit: zij die over succes fantaseerden waren later minder succesvol dan zij die positieve verwachtingen hadden.

Studenten die bijvoorbeeld fantaseerden over een intieme relatie hadden minder kans om een jaar later de fantasie werkelijkheid te maken dan studenten die verwachtten dat ze iemand zouden vinden.
Hoe valt dit verschil te verklaren? Positieve verwachtingen brengen met zich mee dat men realistischer en praktischer gaat denken. Verwachtingen zijn meestal gebaseerd op eerdere succesvolle ervaringen. Fantasieën echter zijn vaak niet op eerdere ervaringen gestoeld en zorgen ervoor dat mensen niet handelen of over obstakels op de weg naar succes nadenken.

We kunnen dus het beste niet teveel ons laten overhalen tot eindeloos positief denken, zonder ook de mogelijke obstakels in te calculeren. Na over positieve verlangens is oké, zolang men zich realiseert dat er een lange weg nodig kan zijn om een en ander te bereiken.

(Journal of Personality and Social Psychology).