Onbetaalde rekeningen, dingen die je nog moet doen of opruimen. Zorgen als deze kunnen zo groot worden dat je ’s nachts wakker ligt. Het is dan een goed plan om een bepaald tijdstip midden op de dag uit te kiezen om over deze dingen na te denken en je zorgen te maken. Dit kan voorkomen dat je dit gaat doen, zodra je in bed gaat liggen en wacht op het inslapen.

Mocht die tip niet helpen, schrijf dan een kwartier voor het slapengaan je zorgen op papier. Dat advies schrijven Glovinsky en Spielman in hun boek The Insomina Answer. Zij opperen om een bladzijde in twee kolommen te verdelen. De linker is dan bestemd voor notities van de zorgen, terwijl de rechterkolom alles bevat wat je aan oplossingen kunt bedenken. Het maakt daarbij niet uit of het al dan niet om de perfecte oplossing gaat. Ook een tijdelijk bedachte oplossing die misschien niet zo gemakkelijk toepasbaar is helpt slapeloze nachten voorkomen.

(The Insomnia Answer. New York: Perigee Books)