Als je een ernstige chronische ziekte hebt, verkort pessimisme je leven. Die conclusie is getrokken op basis van een onderzoek door de universiteit in Iowa waarin 174 mannen en vrouwen werden onderzocht met chronische nierziekten. Uit dat onderzoek bleek dat diegenen die excessief zich zorgen maakten en angstig waren een 40% hogere kans hadden om te overlijden in de daaropvolgende vier jaar in vergelijking tot de gemiddelde patiënt.

Dit onderzoek laat opnieuw zien dat er een nauwe relatie bestaat tussen persoonlijkheidskenmerken en lichamelijke gezondheid. De onderzoekers verklaren de gevonden relatie als volgt: de stemming waarin iemand verkeert (angstig of niet) bepaalt of iemand meewerkt met de behandeling. Depressieve nierpatiënten blijken vaak de dialyse over te slaan en dus onvoldoende voor zichzelf te zorgen. Plichtsgetrouwe patiënten zijn therapietrouw en dus gezonder.

Een andere verklaring is gevonden in eerder onderzoek. Bij mensen die continu negatieve emoties ervaren functioneert het immuunsysteem minder goed.

(Psychology, vol 21, nr. 4).