Misschien werken ze bij sommigen op de zenuwen, maar perfectionisten hoeven totaal geen probleem te hebben met hun streven naar 100% goed.

perfect.jpgHoge doelen maken mensen niet altijd angstig, gespannen of somber. Dat stelden onderzoekers tijdens een bijeenkomst van de Amerikaanse psychologenvereniging. Perfectionisme heeft ook positieve kanten.
Iemand die hoge doelen nastreeft, verwachten het beste van zichzelf. Dat hoeft zeker niet verkeerd uit te pakken. Mensen met problemen hebben te maken met een negatieve zelfwaardering, die maakt dat ze zich hoe dan ook tekort vinden schieten. Een negatieve zelfwaardering voedt angst en stress, perfectionisme op zichzelf dus niet. Problemen ontstaan alleen daar waar hoge doelen samengaan met de angst voor afkeuring door zichzelf of anderen.
Omdat perfectionisme niet altijd gunstig werkt, is het het beste om opbouwend te reageren (in plaats van jezelf af te kraken) als zaken niet naar volledige tevredenheid verlopen in plaats van de doelen te verlagen.

(APA)