Werkt u regelmatig over of heeft u lange werkdagen? Dan loopt u volgens Amerikaans onderzoek een groter risico op werkgerelateerde verwondingen en ziekte, ongeacht het soort werk dat u doet.De onderzoekers hebben data van ruim 5100 werkgerelateerde ongelukken en ziekten, variërend van stress en snijwonden tot verbrandingen en spierverrekking, geanalyseerd. Hieruit bleek dat mensen die overuren maakten 61% meer kans hadden op een verwonding of ziekte dan mensen die niet overwerkten. Daarnaast bleek een werkdag van meer dan twaalf uur de kans hierop met 37% te verhogen en met 23% bij een werkweek van minstens zestig uur. Een eventueel lange reistijd van en naar het werk bleek geen invloed te hebben.Met deze resultaten ondersteunt dit onderzoek de hypothese dat lange werkdagen ongevallen op het werk kunnen doen toenemen door bijvoorbeeld vermoeidheid en stress te veroorzaken dan wel te verergeren. (Occupational and Environmental Medicine, september 2005)