Via Leren.nl is gratis via deze link een cursus te downloaden over de manier waarop mensen elkaar overtuigen en beïnvloeden.

De cursus, die een vertaling is van een uitgave van Steve Primer (Practical Persuasion and Influence), is een mix van wetenschappelijke inzichten en grappige voorbeelden van invloed uitoefenen in het dagelijks leven.

We lichten een stukje uit de inleiding, waarin als eerste de kernbegrippen worden verklaard:

“Beïnvloeding is ons paraplubegrip. Elke keer dat een bron bewust de gedachten, het gevoel of gedrag van een ontvanger probeert te veranderen, is er sprake van beïnvloeding.

Overtuigen valt onder dat paraplubegrip en is een speciaal soort beïnvloeding. Als een bron bewust communicatie inzet om de attitude van een ontvanger te veranderen, dan vindt overtuigen plaats.”