Een communicatietraining voor ouders kan kinderen met een autisme spectrum stoornis helpen bij hun taalontwikkeling, zo blijkt uit onderzoek bij 51 kinderen tussen de 2 en 4 jaar.Onder de term autisme spectrum stoornissen vallen de stoornissen die passen binnen het autisme spectrum, zoals autisme, PDD-NOS en de stoornis van Asperger. Het wordt een spectrum genoemd om aan te geven dat autisme op veel verschillende manieren tot uiting kan komen. In de meest ernstige gevallen praat het kind niet of zeer weinig. Ook hebben zij vaak moeite met communicatie en sociale interactie.Uit onderzoek van de universiteit van Newcastle blijkt dat een trainingsprogramma gericht op ouders van kinderen met een autisme spectrum stoornis een positief effect heeft op zowel de communicatievaardigheden van de ouders als die van het kind. De oudertraining bestond uit het leren omgaan en communiceren met het kind, zodat de taalontwikkeling van het kind zou worden gestimuleerd.De 26 ouders die hadden deelgenomen aan de 20-uur durende training bleken vaker gebruik te maken van stimulerende strategie├źn zoals het gebruik van eenvoudige taal, complimentjes en spelletjes. De kinderen van deze ouders bleken een grotere woordenschat te hebben dan de kinderen van de ouders die geen training hadden gehad. (Journal of Pediatrics, september 2005)