De opvoedingsstijl van de vader blijkt van grote invloed te zijn op het gewicht van het kind. Dit toont Australisch onderzoek aan, waarbij bijna 5000 kinderen van 4 en 5 jaar oud en hun ouders zijn betrokken.

Vaders met een toegeeflijke opvoedingsstijl (geen regels, inconsequent) hebben vaker kinderen met overgewicht of obesitas dan vaders met een consistente opvoedingsstijl (duidelijke grenzen, consequent optreden). Een relatie tussen de opvoedingsstijl van de moeder en het gewicht van het kind is niet gevonden.

De onderzoekers pleiten er dan ook voor om zich bij de preventie van overgewicht bij jonge kinderen niet alleen te richten op de moeder, maar op het gezin als geheel. (Pediatric Academic Societies’ Annual Meeting, mei 2007)