Een zonnig humeur vergroot de kans op een lang en gezond leven, vooral door afname van het aantal hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek, dat internationaal furore maakt.

Inmiddels zijn er nogal wat onderzoeken die depressie in verband brengen met een hogere kans op hart- en vaatziekten. Het tegenovergestelde, een zonnig humeur, heeft nog weinig aandacht gekregen in de research. Erik Giltay van de GGZ Delfland bracht daarin verandering. Zijn team maakte een analyse van gegevens van 941 ouderen in de leeftijd van 65-85 jaar. Deze groep had ten eerste een vragenlijst ingevuld, die inging op hun gezondheid, relaties met de omgeving, optimisme en moraal. Op basis hiervan kon men vier groepen onderscheiden al naar gelang de mate van optimisme. Vervolgens werden alle 941 mensen gedurende negen jaar gevolgd. 42% overleed tijdens die periode.

Uit de analyse bleek vervolgens dat diegenen die optimistisch waren een 55% lagere kans hadden om te overlijden dan de meer pessimistische medemens. Het beschermde effect van een optimistische levensinstelling werd vooral gezien bij vrouwen.Er is een aantal verklaringen mogelijk voor het gevonden verschil in gezondheid tussen de optimisten en pessmisten. Pessimisten hebben over het algemeen een zwakkere gezondheid. Optimisten zouden beter dan hen omgaan met medische behandelingen. Verder is het ook zo dat iemands stemming de weerstand tegen ziekten en werking van hormonale systemen beïnvloedt.

(Archives of General Psychiatry 2004; 61: 1126–1135)