Met de kans dat we continu in herhaling vallen, geven we hier nog eens de resultaten van een ander, nieuw onderzoek dat de kracht van optimisme laat zien bij het verbeteren van de gezondheid. Mensen die zichzelf de schuld geven voor negatieve gebeurtenissen en geloven dat de dingen nooit zullen veranderen lopen een grotere kans op hart- en vaatziekten dan hun meer optimistische tegenpolen. Pessimisme gaat samen met meer woede, angst en depressieve gevoelens – emoties die gezien worden als risicofactor voor hartziekten.

(SOURCE: Psychosomatic Medicine 2001;63:910-916, Yahoo news)