Nieuw onderzoek laat een verband zien tussen de tijd die je buiten door brengt en het hebben van een positieve stemming.

zonlichtHet gaat om een verkennend onderzoek bij twintig personen door de Zayed Universiteit. Er zouden nog meer mensen in onderzoek betrokken moeten worden om met nog meer zekerheid uitspraken te kunnen doen, maar vermoed wordt dat de vitamine D-status de verklaring vormt voor de bevindingen.
Van een groep van honderd personen selecteerde men er 20 bij wie het vitamine D-gehalte laag lag. Deze personen werden vervolgens aangemoedigd om zoveel mogelijk tijd in de zon door te brengen. Uit de data bleek dat zij die de meeste zon hadden opgevangen de grootste verbetering in de stemming lieten zien.
Deze resultaten bevestigen wat dr. Michael Terman van de Columbia University heeft gezegd over het verband tussen uv-stralen op de huid (voor de aanmaak van vitamine D) en een antidepressief effect. Daarnaast kan nog een andere factor een rol spelen.
De antidepressieve werking heeft ook te maken met het zichtbare deel van zonlicht, dat opgevangen wordt door het retina in het oog.

Dit nieuwe onderzoek is niet het eerste dat een verband aan het licht brengt tussen vitamine D en de stemming. In 2006 stelde men al vast dat bij ouderen een relatie bestaat tussen tekort aan vitamine D en negatief gestemd zijn.
Onlangs constateerde de universiteit in Chicago dat door het slikken van capsules met vitamine D de stemming verbeterde van vrouwen die te maken hebben met diabetes type 2.

(Bronnen: ncbi.nlm.nih.gov, foto van Emilian Robert Vicol)