Het wordt steeds aannemelijker dat er een test komt die voorafgaand aan het naar school gaan aan het licht brengt welke kinderen aanleg hebben voor dyslexie (ernstige lees- en spellingproblemen).Onderzoek onder 208 gezinnen van kinderen met dyslexie heeft aangetoond dat een gebied op chromosoom 13 (één van de 23 paren van de menselijke chromosomen) sterk samenhangt met de leerstoornis. De onderzoekers stelden de ernst van de leesstoornis vast en correleerden dat met specifieke patronen van de 23 chromosomenparen.

Volgens de onderzoekers wordt nu steeds duidelijker welk gen de leerstoornis veroorzaakt. Ze blijken zeker van hun zaak, maar geven er tegelijkertijd wel bij aan dat er meerdere genen te maken hebben met dyslexie. Tot nu toe is alleen duidelijk op welke chromosoom het gen zich bevindt. Het gen zelf moet nog opgespoord worden, evenals zijn functie.

Het is bijzonder dat er zo’n sterk verband is tussen een genetisch gebied en een complexe stoornis“, concludeert onderzoeksleider Monaco. Als het gen precies gelokaliseerd is, kan een test in een vroeg stadium aanwijzen welke kinderen later grote kans lopen op leesstoornissen, zodat ze al heel vroeg in hun leven speciale hulp kunnen krijgen. Op dit moment is het moeilijk om in een grote klas kinderen de kinderen met dyslexie eruit te pikken. Veel kinderen lijden op dat moment al langere tijd onder de gevolgen van de leerstoornis.