Het roken van slechts 1 tot 4 sigaretten per dag leidt al tot een verhoogde kans op gezondheidsproblemen. Dit toont Noors onderzoek aan.In de periode van 1972 tot 2002 hebben de onderzoekers bijna 43.000 mensen tussen de 35 en 49 jaar gevolgd. Bij hen werd steeds hun gezondheidstoestand dan wel de eventuele oorzaak van overlijden nagegaan.Zowel mannen als vrouwen, die 1 tot 4 sigaretten per dag rookten, bleken bijna drie keer zoveel kans te hebben te overlijden aan een hartziekte dan mensen die nooit gerookt hadden. Daarnaast hadden mannelijke rokers tevens bijna drie keer zoveel kans op longkanker. Bij vrouwen bleek dit zelfs vijf keer zo vaak de oorzaak van overlijden te zijn dan bij niet-rokers het geval was.Ook een klein aantal sigaretten per dag zorgt dus al voor een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. (Tobacco Control, oktober 2005)