Niet alleen het ontbijten op zich verbetert de schoolprestaties van kinderen. Ook wat de kinderen eten voordat ze naar school gaan is van invloed op hun prestaties in de klas, zo toont onderzoek aan.Met 60 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar zijn gedurende 3 weken eenmaal per week een aantal cognitieve testjes gedaan, die te vergelijken zijn met de taken die zij op school uitvoeren. Voordat de kinderen deelnamen aan de taken kregen zij iedere week een ander ontbijt. Zo kregen zij eenmaal havermout met melk, eenmaal ontbijtgranen (zoals cornflakes) met melk en werd één keer het ontbijt overgeslagen.De kinderen presteerden beter op de verschillende taken nadat zij ontbeten hadden dan wanneer zij hun ontbijt hadden overgeslagen. Daarnaast bleek het ook uit te maken wat de kinderen als ontbijt hadden gegeten. Na het eten van havermout als ontbijt waren de scores van de kinderen op een aantal taken beter dan wanneer zij ontbijtgranen hadden gegeten. Zo presteerden alle kinderen na het ontbijt met havermout beter op taken waarbij het visueel-ruimtelijke geheugen een rol speelde en konden jongere kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 8 jaar beter de aandacht vasthouden wanneer er geluisterd moest worden. Tevens lieten meisjes na dit ontbijt een beter korte-termijn geheugen zien.Het positievere effect van havermout ten opzichte van ontbijtgranen moet volgens de onderzoekers gezocht worden in de hoeveelheid proteïnen en vezels die de producten bevatten. De vezelrijke havermout zorgt voor een langzamere verbranding, waardoor het kind meer energie heeft voor een langere tijd. (Physiology & Behavior, augustus 2005)