Uit onderzoek van University College London Epidemiology & Public Health (Yvonne Kelly, John Kelly en Amanda Sacker) is gebleken dat wanneer kinderen niet iedere avond op een vast tijdstip naar bed gaan, dit kan leiden tot een onderbreking van het natuurlijke ritme. Daardoor ontstaat een gebrek aan slaap. Dit is van invloed op de manier waarop het brein zich ontwikkelt en de manier waarop een kind in staat is bepaalde gedragingen te controleren.

Uit het onderzoek is gebleken dat kinderen die op jonge leeftijd geen vast bedtijdpatroon hadden, meer hyperactieve gedragingen, gedrags- en emotionele problemen en problemen met leeftijdsgenoten vertoonden. Kinderen die wel iedere avond om een vaste tijd naar bed gingen hadden op deze op deze gebieden minder problemen.
Volgens Yvonne Kelly blijkt uit het onderzoek eveneens dat gedragsproblemen kunnen verminderen wanneer ouders een vaste bedtijd bepalen voor hun kinderen. Bij kinderen die van een onregelmatig naar een regelmatige bedtijd overgingen, waren gedragsverbeteringen te zien.
De auteurs hebben hun onderzoek gepubliceerd in Pediatrics.

Bron: Michelle Castillo, CBS News