Bibbers.nlOp de nieuwe website Bibbers kunnen kinderen zichzelf testen om te kijken of ze last hebben van een angst- of dwangstoornis.
Verder staan er allerlei tips waarmee ze ervoor kunnen zorgen dat ze in het vervolg minder bang zijn of minder snel toegeven aan een dwanggedachte of handeling.
De website www.bibbers.nl is een initiatief van de stichting angst, dwang en fobie. Zeven procent van de Nederlandse kinderen heeft in meer of mindere mate last van angstklachten. Van Nispen, coördinator van de ADF: ‘Als er niet op tijd iets aan hun angst- of dwangstoornis wordt gedaan, bestaat de kans dat ze hier op latere leeftijd meer last van krijgen.’