Neurostimulatie werkt bij patiënten met een ernstige dwangstoornis. Onderzoekers van het AMC hebben nu ontdekt waarom.
Bij patiënten met een dwangstoornis is het hersengedeelte dat gedrag en motivatie aanstuurt overactief. Deep Brain Stimulation (DBS) brengt de activiteit van dit hersencircuit terug tot een normaal niveau. Deze ontdekking biedt ook nieuwe mogelijkheden ook behandeling van andere stoornissen zoals verslaving en eetstoornissen.

Onderzoekers Damiaan Denys en Martijn Figeer publiceerden de resultaten van hun onderzoek in Nature Neuroscience. Voor de studie maakten zij functionele hersenscans (fMRI) van zestien patiënten met een obsessieve compulsieve stoornis (OCS) die behandeld zijn met DBS.
Bij patiënten met een dwangstoornis is het hersengedeelte dat gedrag en motivatie aanstuurt overactief. Deep Brain Stimulation (DBS) brengt de activiteit van dit hersencircuit terug tot een normaal niveau. Deze ontdekking biedt ook nieuwe mogelijkheden ook behandeling van andere stoornissen zoals verslaving en eetstoornissen.

Onderzoekers Damiaan Denys en Martijn Figeer publiceerden de resultaten van hun onderzoek in Nature Neuroscience. Voor de studie maakten zij functionele hersenscans (fMRI) van zestien patiënten met een obsessieve compulsieve stoornis (OCS) die behandeld zijn met DBS.
Sinds 2005 worden patiënten met een ernstige vorm van OCS in het AMC behandeld met DBS. Bij deze behandeling worden twee elektroden geïmplanteerd in een klein gedeelte van de hersenen, de nucleus accumbens. Gestuurd vanuit een pacemaker geven de elektroden elektrische prikkels af, waarmee ze de hersenactiviteit beïnvloeden. Eerder onderzoek toonde aan dat de angst en de dwangklachten bij deze patiënten met bijna zeventig procent afnamen.

Eerder ontdekten Denys en Figee dat onbehandelde patiënten met een dwangstoornis een overactief frontostriataal hersennetwerk hebben. Dit netwerk speelt een belangrijke rol bij het aansturen van gedrag en motivatie. Bij de zestien behandelde patiënten in het nieuwe onderzoek bleek dat het hersennetwerk dezelfde activiteit kreeg als die van gezonde personen zodra de elektroden in hun brein werden geactiveerd. Niet alleen rondom de elektroden, maar door het hele hersencircuit.
Dit herstel kan de verklaring zijn waarom hersenstimulatie van een klein gebied zulke snelle en grote veranderingen in gedrag en motivatie kan veroorzaken bij patiënten met een dwangstoornis. Opmerkelijk is dat bij patiënten met een verslaving of eetstoornis gelijksoortige frontostriatale afwijkingen zijn gevonden. Daarom onderzoekt het AMC of deze patiënten ook gebaat zijn bij Deep Brain Stimulation.

Toon het originele artikel:
Neurostimulatie werkt bij dwangstoornis