Mensen die in de kinderleeftijd lichamelijk werden mishandeld, lopen een grote kans om op latere leeftijd last te krijgen van psychoses. Dit komt naar voren uit een onderzoek onder 5877 personen van 15 tot 54 jaar.

kindertelefoon.jpgLichamelijke mishandeling is een traumatische ervaring. De kans op een psychose is 2,6 keer zo groot bij iemand die op jonge leeftijd mishandeld werd. De vorm van mishandeling die het risico maximaal verhoogt is verkrachting. In dit geval is de kans met een factor 5,8 verhoogd, wat extreem is.
De analyse van gegevens leerde de onderzoekers dat hoe vaker het trauma heeft plaatsgevonden, hoe groter de kans op psychosen. Kindermishandeling lijkt een biologische kwetsbaarheid tot gevolg te hebben voor de ontwikkeling van psychotische symptomen.
Het onderzoeksteam onderstreept nu het belang van het vragen naar en bespreken van traumatische lichamelijke ervaringen in het verleden bij mensen die een beroep doen op de geestelijke gezondheidszorg. Als bekend is dat er mishandeling heeft gespeeld, is de behandeling waarschijnlijke effectiever dan bij onbekendheid van de ingrijpende negatieve ervaringen.

(Am J Psychiatry 164:166-169, January 2007)