Een steeds groter wordend deel van werkende mensen wordt geconfronteerd met nachtdiensten, overwerk en langere werkdagen. Claudia Hoeksema (RUG) onderzocht daarom in een serie van laboratoriumstudies hoe sterk de invloed van vermoeidheid op taakprestatie is onder diverse “psycho-sociale omstandigheden”.


Zij toonde aan dat mensen beter in staat zijn om onder vermoeidheid te blijven presteren als ze in aanwezigheid van een ander werken, dan wanneer ze helemaal alleen in een ruimte zitten.


Ook blijken de werkprestaties op peil gehouden te kunnen worden door de groepsleden individueel op hun prestatie aan te spreken. Door ze positieve opmerkingen te laten horen over ieders individuele resultaten, in plaats van louter over het groepsresultaat, verbeteren de resultaten.


Op z’n tijd hebben we het voor een goede ‘competentiebeleving’allemaal nodig om te horen hoe we een taak uitvoeren. (Bron: RUG).