Sombere gevoelens tijdens de wintermaanden zouden bestreden kunnen worden door simpelweg een supplement te nemen met vitamine D.

In ieder geval geldt voor sommige mensen dat angst en depressiviteit alleen tijdens de wintermaanden vaker voorkomen.

Uit een recent onderzoek onder gezonde volwassenen kwam naar voren dat het toevoegen van vitamine D tijdens de donkere maanden samengaat met méér positieve gevoelens en afname van somberheid.

Dit is overigens één van de vitamines waarvan je beslist niet teveel van mag binnenkrijgen, omdat het vetoplosbaar is waardoor het zich opstapelt in het lichaam. Men doet er verstandig aan de aanbevolen dosering nooit te overschrijden.