Adolescenten met een negatief lichaamsbeeld zijn vaker depressief, angstig en suïcidaal. Dit blijkt uit onderzoek dat gepubliceerd is in Child Psychiatry and Human Development van deze maand.Van 208 opgenomen adolescenten werd nagegaan in hoeverre er bij hen sprake was van een stoornis in de lichaamsbeleving (BDD), een eetstoornis (anorexia en boulimia nervosa) of zorgen over het gewicht en het figuur (ZGF). Daarnaast werd onderzocht of en in welke mate er bij deze adolescenten sprake was van depressiviteit, angst, suïcidaliteit, posttraumatische stress, dissociatie en/of seksuele problemen.Uit de resultaten blijkt dat de adolescenten met BDD en de adolescenten die zich zorgen maken over hun gewicht en figuur significant meer last hebben van angst en suïcidaliteit in vergelijking met leeftijdgenoten zonder problemen met hun gewicht. Ook hadden zij, evenals degenen met een eetstoornis, vaker depressieve gevoelens. Van posttraumatische stress, dissociatie en seksuele problematiek hadden alleen de adolescenten uit de ZGF-groep vaker last dan jongeren zonder deze zorgen. (Child Psychiatry and Human Development, juni 2006)