Mensen die veel kennissen of vrienden hebben of mensen die ze kunnen vertrouwen, worden ouder dan mensen die alleen door het leven gaan. Dat zeggen epidemiologen naar aanleiding van hun onderzoek, waarin ze 1500 ouderen tien jaar volgden.
Uit de analyse van de onderzoekers komt naar voren dat de grootte van het sociale netwerk van de senioren de sterftekans bepaalt. Het aantal familieleden had geen invloed op de sterfte. Bij ouderen met de meeste vrienden en kennissen ligt in vergelijking met de ouderen met het kleinste sociale netwerk de sterftekans 22 procent lager.

(Journal of Epidemiology and Community Health)